בית ספר אגמים אשקלון

נתונים כללים לשנה"ל 2022

מחוז
דרום
רשות
אשקלון
מגזר
יהודי
סוג פיקוח
ממלכתי דתי
מעמד משפטי
רשמי
סוג חינוך מוסד
רגיל
שכבות לימוד
א - ו
שלבי חינוך
יסודי בלבד
יוח"א
לא
מוטב
עירית אשקלון
רפורמה
אופק חדש
מנהל/ת
ליאת (זהבה) רביעי
חמישון טיפוח יסודי
4
עשירון טיפוח יסודי
7
אשכול למ"ס רשות
5
מורים בעלי תואר שני+
45.5%
חציון וותק הוראה
10 שנים
זכאות לתעודה טכנולוגית
0.0%
שילוב חינוך מיוחד
6.3%

עובדי הוראה

3
מורים
19
מורות

תלמידים

150
בנים
105
בנות

תלמידים עולים

2.0%
עולים
98.0%
השאר

תלמידים מצטיינים ומחוננים

יסודי   חט"ב   חט"ע  

התפלגות כיתות

כיתה רגילה   כיתה חינוך מיוחד

תקציב לשנה"ל 2022

תקציב למוסד

5,434,355 ₪
שכר מורים
תשלומים שאינם שכר מורים
תשלומים נוספים קורונה

שכר מורים

4,177,643 ₪
עלות שעות הוראה
4,159,143 ₪
עלות שכר - קורונה
18,500 ₪

תשלומים שאינם שכר מורים

1,256,712 ₪
שירותי היקף
532,167 ₪
הוצאות אחזקה וחומרים
22,258 ₪
חינוך מיוחד
108,617 ₪
הסעות וליווי
0
התחשבנות רשויות
‎-52,085
רכישות חוזים והקצבות
585,855 ₪
תשלומים נוספים - קורונה
59,900 ₪

עלות כיתה

תקציב ממוצע לכיתה
486,905 ₪

עלות לתלמיד

הוצאה ממוצעת לתלמיד
21,004 ₪

ממוצע תלמידים

ממוצע תלמידים בכיתה רגילה
24.6