בית ספר אהבת יצחק כוכב השחר

נתונים כללים לשנה"ל 2022

מחוז
ירושלים
רשות
מטה בנימין
מגזר
יהודי
סוג פיקוח
ממלכתי דתי
מעמד משפטי
רשמי
סוג חינוך מוסד
רגיל
שכבות לימוד
א - ו
שלבי חינוך
יסודי בלבד
יוח"א
לא
מוטב
מ. אזורית מטה בנימין
רפורמה
אופק חדש
מנהל/ת
אברהם טובי
חמישון טיפוח יסודי
2
עשירון טיפוח יסודי
4
אשכול למ"ס רשות
5
מורים בעלי תואר שני+
35.0%
חציון וותק הוראה
26 שנים
זכאות לתעודה טכנולוגית
0.0%
שילוב חינוך מיוחד
11.7%

עובדי הוראה

5
מורים
15
מורות

תלמידים

163
בנים
0
בנות

תלמידים עולים

0.6%
עולים
99.4%
השאר

תלמידים מצטיינים ומחוננים

יסודי   חט"ב   חט"ע  

התפלגות כיתות

כיתה רגילה   כיתה חינוך מיוחד

תקציב לשנה"ל 2022

תקציב למוסד

3,590,736 ₪
שכר מורים
תשלומים שאינם שכר מורים
תשלומים נוספים קורונה

שכר מורים

2,976,250 ₪
עלות שעות הוראה
2,951,875 ₪
עלות שכר - קורונה
24,375 ₪

תשלומים שאינם שכר מורים

614,486 ₪
שירותי היקף
381,353 ₪
הוצאות אחזקה וחומרים
13,254 ₪
חינוך מיוחד
7,290 ₪
הסעות וליווי
0
התחשבנות רשויות
‎-5,700
רכישות חוזים והקצבות
159,956 ₪
תשלומים נוספים - קורונה
58,333 ₪

עלות כיתה

תקציב ממוצע לכיתה
438,504 ₪

עלות לתלמיד

הוצאה ממוצעת לתלמיד
21,522 ₪

ממוצע תלמידים

ממוצע תלמידים בכיתה רגילה
24.8