כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי דתי
תלמידים:
155
כיתות:
9
תלמידים בכיתה:
17.2
שנת הקמה:
2017
רשות:
מטה בנימין
פרטי קשר
יישוב:
כוכב השחר
כתובת:
כוכב השחר
כתובת למכתבים:
כוכב השחר, כוכב השחר
מיקוד:
9064100
טלפון:
02-9942821
מנהל/ת:
אברהם טובי
מפקח/ת:
יוסף יעקב שינובר
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
ירושלים
בעלות:
מ. אזורית מטה בנימין
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2017
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
הפרעות התנהגותיות/רגשיות קשות
כמויות ומספרים
מורים:
22
תלמידים:
155
בנים:
155
בנות:
0
כיתות:
6
כיתות מיוחדות:
3
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 2 29 0 14.5
ב 1 20 0 20.0
ג 1 28 0 28.0
ד 2 31 0 15.5
ה 1 25 0 25.0
ו 2 22 0 11.0
בתי ספר דומים בסביבה
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017