כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
397
כיתות:
16
תלמידים בכיתה:
24.8
שנת הקמה:
2017
רשות:
תל שבע
פרטי קשר
יישוב:
תל שבע
כתובת:
שכ 14
כתובת למכתבים:
שכ 14, תל שבע
מיקוד:
8495000
טלפון:
08-9121230
מנהל/ת:
ג'אבר אבו רקייק
מפקח/ת:
סלימאן עמור
פרטים נוספים
מגזר:
בדואי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
דרום
בעלות:
מ. מקומית תל שבע
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
כן
באופק חדש מתאריך:
01/09/2017
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
משכל גבולי ר"ב
כמויות ומספרים
מורים:
35
תלמידים:
397
בנים:
208
בנות:
189
כיתות:
15
כיתות מיוחדות:
1
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 3 47 44 30.3
ב 3 40 29 23.0
ג 3 33 35 22.7
ד 3 32 31 21.0
ה 2 25 23 24.0
ו 2 31 27 29.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017