כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ח
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי דתי
תלמידים:
204
כיתות:
11
תלמידים בכיתה:
18.5
שנת הקמה:
2015
רשות:
בית שמש
פרטי קשר
יישוב:
בית שמש
כתובת:
רבי מאיר בעל הנס 8
כתובת למכתבים:
רבי מאיר בעל הנס 8, בית שמש
מיקוד:
9908471
טלפון:
02-9992480
טלפון נוסף:
052-2537705
פקס:
02-9997241
מנהל/ת:
חנה אריה
מפקח/ת:
מרים ויצמן
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
ירושלים
בעלות:
עירית בית שמש
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
כן
באופק חדש מתאריך:
01/09/2015
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
הפרעות התנהגותיות/רגשיות קשות
רצף האוטיזם
כמויות ומספרים
מורים:
28
תלמידים:
204
בנים:
0
בנות:
204
כיתות:
8
כיתות מיוחדות:
3
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 1 0 28 28.0
ב 2 0 26 13.0
ג 1 0 26 26.0
ד 2 0 24 12.0
ה 1 0 21 21.0
ו 2 0 31 15.5
ז 1 0 26 26.0
ח 1 0 22 22.0
עדכון אחרון: 28/06/2022, נתוני כיתות: 20/06/2022, נתוני מורים: 20/12/2017