כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ח
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי דתי
תלמידים:
200
כיתות:
11
תלמידים בכיתה:
18.2
שנת הקמה:
2015
רשות:
בית שמש
פרטי קשר
יישוב:
בית שמש
כתובת:
רבי מאיר בעל הנס 8
כתובת למכתבים:
רבי מאיר בעל הנס 8, בית שמש
מיקוד:
9908471
טלפון:
02-9992480
טלפון נוסף:
052-2537705
פקס:
02-9997241
מנהל/ת:
חנה אריה
מפקח/ת:
מרים ויצמן
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
ירושלים
בעלות:
עירית בית שמש
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
כן
באופק חדש מתאריך:
01/09/2015
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
הפרעות התנהגותיות/רגשיות קשות
רצף האוטיזם
כמויות ומספרים
מורים:
32
תלמידים:
200
בנים:
0
בנות:
200
כיתות:
8
כיתות מיוחדות:
3
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 2 0 29 14.5
ב 1 0 22 22.0
ג 2 0 29 14.5
ד 1 0 20 20.0
ה 2 0 31 15.5
ו 1 0 27 27.0
ז 1 0 21 21.0
ח 1 0 21 21.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017