כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
386
כיתות:
15
תלמידים בכיתה:
25.7
שנת הקמה:
2012
רשות:
רהט
פרטי קשר
יישוב:
רהט
כתובת:
אל מרוא
כתובת למכתבים:
אל מרוא ת.ד. 541, רהט
טלפון:
050-5666956
מנהל/ת:
סקר אבו עאבד
מפקח/ת:
עטיה אבו טהה
פרטים נוספים
מגזר:
בדואי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
דרום
בעלות:
עירית רהט
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
כן
באופק חדש מתאריך:
01/09/2012
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
29
תלמידים:
386
בנים:
185
בנות:
201
כיתות:
15
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 2 25 35 30.0
ב 3 30 47 25.7
ג 3 32 30 20.7
ד 3 32 31 21.0
ה 2 32 29 30.5
ו 2 34 29 31.5
עדכון אחרון: 09/09/2019, נתוני כיתות: 02/09/2019, נתוני מורים: 20/12/2017