כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
413
כיתות:
16
תלמידים בכיתה:
25.8
שנת הקמה:
2012
רשות:
רהט
פרטי קשר
יישוב:
רהט
כתובת:
אל מרוא
כתובת למכתבים:
אל מרוא ת.ד. 541, רהט
מיקוד:
8535708
טלפון:
050-5666956
מנהל/ת:
סקר אבו עאבד
מפקח/ת:
עטיה אבו טהה
פרטים נוספים
מגזר:
בדואי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
דרום
בעלות:
עירית רהט
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
כן
באופק חדש מתאריך:
01/09/2012
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
27
תלמידים:
413
בנים:
199
בנות:
214
כיתות:
16
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 2 36 25 30.5
ב 3 23 39 20.7
ג 3 36 51 29.0
ד 3 32 34 22.0
ה 3 38 35 24.3
ו 2 34 30 32.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017