בית ספר אהבת ישראל אור מלכה אשדוד

נתונים כללים לשנה"ל 2022

מחוז
חרדי
רשות
אשדוד
מגזר
יהודי
סוג פיקוח
חרדי
מעמד משפטי
מוכר
סוג חינוך מוסד
רגיל
שכבות לימוד
א - ח
שלבי חינוך
יסודי בלבד
יוח"א
לא
מוטב
מעין החינוך התורני
רפורמה
לא ברפורמה
מנהל/ת
רחל אסרף
חמישון טיפוח יסודי
4
עשירון טיפוח יסודי
7
אשכול למ"ס רשות
4
מורים בעלי תואר שני+
5.9%
חציון וותק הוראה
13 שנים
זכאות לתעודה טכנולוגית
0.0%
שילוב חינוך מיוחד
1.2%

עובדי הוראה

0
מורים
17
מורות

תלמידים

0
בנים
172
בנות

תלמידים עולים

1.2%
עולים
98.8%
השאר

התפלגות כיתות

כיתה רגילה   כיתה חינוך מיוחד

תקציב לשנה"ל 2022

תקציב למוסד

2,434,680 ₪
שכר מורים
תשלומים שאינם שכר מורים
תשלומים נוספים קורונה

שכר מורים

2,086,600 ₪
עלות שעות הוראה
2,059,850 ₪
עלות שכר - קורונה
26,750 ₪

תשלומים שאינם שכר מורים

348,080 ₪
שירותי היקף
219,767 ₪
הוצאות אחזקה וחומרים
14,630 ₪
חינוך מיוחד
16,100 ₪
הסעות וליווי
0
התחשבנות רשויות
‎-4,560
רכישות חוזים והקצבות
56,599 ₪
תשלומים נוספים - קורונה
45,544 ₪

עלות כיתה

תקציב ממוצע לכיתה
314,985 ₪

עלות לתלמיד

הוצאה ממוצעת לתלמיד
13,735 ₪

ממוצע תלמידים

ממוצע תלמידים בכיתה רגילה
21.5

מיצ"ב - הישגים לימודיים

עברית ה'

מתמטיקה ה'