כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ח
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
162
כיתות:
8
תלמידים בכיתה:
20.3
שנת הקמה:
2009
רשות:
אשדוד
פרטי קשר
יישוב:
אשדוד
כתובת:
שדרות רש"י
כתובת למכתבים:
אשדוד ת.ד. 3305, אשדוד
מיקוד:
7713201
טלפון:
08-8679310
פקס:
08-8679310
מנהל/ת:
רחל אסרף
מפקח/ת:
ורדה בן תקוה
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מעיין החינוך התורני
בעלות:
מעין החינוך התורני
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
0
תלמידים:
162
בנים:
0
בנות:
162
כיתות:
8
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 1 0 22 22.0
ב 1 0 22 22.0
ג 1 0 20 20.0
ד 1 0 27 27.0
ה 1 0 20 20.0
ו 1 0 20 20.0
ז 1 0 16 16.0
ח 1 0 15 15.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017