כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ח
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
171
כיתות:
9
תלמידים בכיתה:
19.0
שנת הקמה:
2008
רשות:
באר שבע
פרטי קשר
יישוב:
באר שבע
כתובת:
דורי יעקב 27
כתובת למכתבים:
באר שבע ת.ד. 4584, באר שבע
מיקוד:
8414402
טלפון:
08-6105855
פקס:
08-6105856
אתר אינטרנט:
portal.k12.il
מנהל/ת:
ליזה ביטון
מפקח/ת:
מרים איפרגן
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מעיין החינוך התורני
בעלות:
מעין החינוך התורני
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
כן
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
ליקויי למידה ר"ב
כמויות ומספרים
מורים:
0
תלמידים:
171
בנים:
0
בנות:
171
כיתות:
7
כיתות מיוחדות:
2
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 1 0 21 21.0
ב 1 0 30 30.0
ג 1 0 25 25.0
ד 1 0 24 24.0
ה 1 0 22 22.0
ו 2 0 31 15.5
ז 1 0 10 10.0
ח 1 0 8 8.0
עדכון אחרון: 28/06/2022, נתוני כיתות: 20/06/2022, נתוני מורים: 20/12/2017