בית ספר אוצר החיים באר שבע

נתונים כללים לשנה"ל 2022

מחוז
חרדי
רשות
באר שבע
מגזר
יהודי
סוג פיקוח
חרדי
מעמד משפטי
מוכר
סוג חינוך מוסד
רגיל
שכבות לימוד
א - ח
שלבי חינוך
יסודי בלבד
יוח"א
כן
מוטב
מעין החינוך התורני
רפורמה
לא ברפורמה
מנהל/ת
ליזה ביטון
חמישון טיפוח יסודי
5
עשירון טיפוח יסודי
10
אשכול למ"ס רשות
5
מורים בעלי תואר שני+
12.5%
חציון וותק הוראה
12.5 שנים
זכאות לתעודה טכנולוגית
0.0%
שילוב חינוך מיוחד
8.3%

עובדי הוראה

0
מורים
24
מורות

תלמידים

0
בנים
171
בנות

תלמידים עולים

0.0%
עולים
100.0%
השאר

התפלגות כיתות

כיתה רגילה   כיתה חינוך מיוחד

תקציב לשנה"ל 2022

תקציב למוסד

3,503,689 ₪
שכר מורים
תשלומים שאינם שכר מורים
תשלומים נוספים קורונה

שכר מורים

2,965,707 ₪
עלות שעות הוראה
2,940,832 ₪
עלות שכר - קורונה
24,875 ₪

תשלומים שאינם שכר מורים

537,982 ₪
שירותי היקף
336,424 ₪
הוצאות אחזקה וחומרים
15,459 ₪
חינוך מיוחד
0 ₪
הסעות וליווי
0
התחשבנות רשויות
‎-79,836
רכישות חוזים והקצבות
224,366 ₪
תשלומים נוספים - קורונה
41,569 ₪

עלות כיתה

תקציב ממוצע לכיתה
404,382 ₪

עלות לתלמיד

הוצאה ממוצעת לתלמיד
20,101 ₪

ממוצע תלמידים

ממוצע תלמידים בכיתה רגילה
22.1

מיצ"ב - הישגים לימודיים

עברית ה'

מתמטיקה ה'