כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
111
כיתות:
6
תלמידים בכיתה:
18.5
שנת הקמה:
2007
רשות:
דימונה
פרטי קשר
יישוב:
דימונה
כתובת:
הרצל
כתובת למכתבים:
דימונה ת.ד. 90, דימונה
מיקוד:
8610002
טלפון:
08-6991750
פקס:
08-6557375
מנהל/ת:
גלית ווקנין
מפקח/ת:
דניאלה עמר
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
דרום
בעלות:
עירית דימונה
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
כן
באופק חדש מתאריך:
01/09/2009
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
15
תלמידים:
111
בנים:
58
בנות:
53
כיתות:
6
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 1 8 6 14.0
ב 1 12 9 21.0
ג 1 16 6 22.0
ד 1 8 7 15.0
ה 1 8 12 20.0
ו 1 6 13 19.0
עדכון אחרון: 28/06/2022, נתוני כיתות: 20/06/2022, נתוני מורים: 20/12/2017