כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
גן - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי דתי
תלמידים:
148
כיתות:
7
תלמידים בכיתה:
21.1
שנת הקמה:
1999
רשות:
באר שבע
פרטי קשר
יישוב:
באר שבע
כתובת:
יערי מאיר 50
כתובת למכתבים:
באר שבע ת.ד. 3012, באר שבע
מיקוד:
8413001
טלפון:
08-6109758
פקס:
08-6422699
אתר אינטרנט:
portal.k12.il
מנהל/ת:
מיטל רוזוליו
מפקח/ת:
יצחק מרק גרינוולד
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
דרום
בעלות:
עירית באר שבע
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2008
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
רצף האוטיזם
כמויות ומספרים
מורים:
23
תלמידים:
148
בנים:
68
בנות:
80
כיתות:
6
כיתות מיוחדות:
1
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 2 16 10 13.0
ב 1 12 12 24.0
ג 1 12 15 27.0
ד 1 7 14 21.0
ה 1 11 15 26.0
ו 1 10 14 24.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017