כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
גן - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי דתי
תלמידים:
416
כיתות:
16
תלמידים בכיתה:
26.0
שנת הקמה:
1996
רשות:
באר שבע
פרטי קשר
יישוב:
באר שבע
כתובת:
הדעת 89
כתובת למכתבים:
הדעת 89, באר שבע
מיקוד:
8483889
טלפון:
08-6482961
פקס:
08-6487105
אתר אינטרנט:
portal.k12.il
מנהל/ת:
יעל זיו
מפקח/ת:
יצחק מרק גרינוולד
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
דרום
בעלות:
עירית באר שבע
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2008
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
36
תלמידים:
416
בנים:
223
בנות:
193
כיתות:
16
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 3 39 40 26.3
ב 2 41 26 33.5
ג 3 44 29 24.3
ד 2 27 33 30.0
ה 3 34 33 22.3
ו 3 38 32 23.3
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017