כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
266
כיתות:
12
תלמידים בכיתה:
22.2
שנת הקמה:
1994
רשות:
אשדוד
פרטי קשר
יישוב:
אשדוד
כתובת:
שד רוטשילד
כתובת למכתבים:
אשדוד ת.ד. 14620, אשדוד
מיקוד:
7704302
טלפון:
08-8654540
פקס:
08-8664835
מנהל/ת:
סימה מכלוף
מפקח/ת:
חנה שרה ללוש
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
דרום
בעלות:
עירית אשדוד
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2009
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
ליקויי למידה ר"ב
כמויות ומספרים
מורים:
20
תלמידים:
266
בנים:
140
בנות:
126
כיתות:
10
כיתות מיוחדות:
2
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 2 24 16 20.0
ב 2 30 13 21.5
ג 2 22 22 22.0
ד 2 21 21 21.0
ה 2 24 27 25.5
ו 2 19 27 23.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017