כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
252
כיתות:
11
תלמידים בכיתה:
22.9
שנת הקמה:
1994
רשות:
אשדוד
פרטי קשר
יישוב:
אשדוד
כתובת:
שד רוטשילד
כתובת למכתבים:
אשדוד ת.ד. 14620, אשדוד
מיקוד:
7704302
טלפון:
08-8654540
פקס:
08-8664835
מנהל/ת:
סימה מכלוף
מפקח/ת:
חנה שרה ללוש
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
דרום
בעלות:
עירית אשדוד
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2009
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
ליקויי למידה ר"ב
כמויות ומספרים
מורים:
19
תלמידים:
252
בנים:
136
בנות:
116
כיתות:
9
כיתות מיוחדות:
2
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 1 18 12 30.0
ב 2 21 17 19.0
ג 2 28 15 21.5
ד 2 22 23 22.5
ה 2 22 22 22.0
ו 2 25 27 26.0
עדכון אחרון: 28/06/2022, נתוני כיתות: 20/06/2022, נתוני מורים: 20/12/2017