בית ספר אור החיים, קרית גת

  כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ח
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
שנת הקמה:
2023
רשות:
קרית גת
  פרטי קשר
יישוב:
קרית גת
כתובת:
אביגיל הכרמלית 13
כתובת למכתבים:
אביגיל הכרמלית 13, קרית גת
מיקוד:
8224867
טלפון:
055-2492487
מנהל/ת:
יהונתן ידעי
מפקח/ת:
אביעד שלום שחר שאער
  פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
ממלכתי חרדי
בעלות:
עירית קרית גת
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
אופק חדש מתאריך:
1.9.2023
סטטוס עוז לתמורה:
לא
  כמויות ומספרים
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
עדכון אחרון: 7.9.2023, נתוני כיתות: 31.8.2023, נתוני מורים: 20.12.2017