כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ח
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי דתי
תלמידים:
202
כיתות:
13
תלמידים בכיתה:
15.5
שנת הקמה:
1996
רשות:
אילת
פרטי קשר
יישוב:
אילת
כתובת:
נחשון 28
כתובת למכתבים:
אילת ת.ד. 5454, אילת
מיקוד:
88100
טלפון:
08-6371392
פקס:
08-6325862
דוא"ל:
hannader3@hinuchm.k12.il
מנהל/ת:
לאה הינדא אייזנבך
מפקח/ת:
מרדכי וקנין
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
דרום
בעלות:
עירית אילת
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2008
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
הפרעות התנהגותיות/רגשיות קשות
כמויות ומספרים
מורים:
22
תלמידים:
202
בנים:
101
בנות:
101
כיתות:
13
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 2 23 16 19.5
ב 2 17 18 17.5
ג 2 13 18 15.5
ד 2 19 16 17.5
ה 3 20 16 12.0
ו 2 9 17 13.0
עדכון אחרון: 21/09/2018, נתוני כיתות: 14/09/2018, נתוני מורים: 20/12/2016