כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
290
כיתות:
12
תלמידים בכיתה:
24.2
שנת הקמה:
1995
רשות:
שדרות
פרטי קשר
יישוב:
שדרות
כתובת:
קרן קיימת לישראל 906
כתובת למכתבים:
קרן קיימת לישראל 906, שדרות
מיקוד:
80100
טלפון:
08-6894317
פקס:
08-6890679
מנהל/ת:
ורד אפנגר
מפקח/ת:
אילונה סקגיו בורוכוב
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
דרום
בעלות:
עירית שדרות
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
כן
באופק חדש מתאריך:
01/10/2007
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
ליקויי למידה ר"ב
כמויות ומספרים
מורים:
29
תלמידים:
290
בנים:
151
בנות:
139
כיתות:
11
כיתות מיוחדות:
1
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 1 19 12 31.0
ב 2 32 30 31.0
ג 2 23 20 21.5
ד 3 34 30 21.3
ה 2 17 28 22.5
ו 2 26 19 22.5
בתי ספר דומים בסביבה
עדכון אחרון: 09/09/2019, נתוני כיתות: 02/09/2019, נתוני מורים: 20/12/2017