כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
559
כיתות:
19
תלמידים בכיתה:
29.4
שנת הקמה:
1994
רשות:
דימונה
פרטי קשר
יישוב:
דימונה
כתובת:
שמעון בר יוחאי 16
כתובת למכתבים:
ת.ד. 118, דימונה
מיקוד:
8610002
טלפון:
08-6570230
פקס:
08-6556816
אתר אינטרנט:
di.sisma.org.il
מנהל/ת:
רעות פלדברג
מפקח/ת:
דניאלה עמר
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
דרום
בעלות:
עירית דימונה
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
כן
באופק חדש מתאריך:
01/10/2007
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
40
תלמידים:
559
בנים:
271
בנות:
288
כיתות:
19
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 3 35 50 28.3
ב 3 53 40 31.0
ג 3 43 45 29.3
ד 3 53 45 32.7
ה 3 35 50 28.3
ו 4 52 58 27.5
עדכון אחרון: 28/06/2022, נתוני כיתות: 20/06/2022, נתוני מורים: 20/12/2017