כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי דתי
תלמידים:
522
כיתות:
26
תלמידים בכיתה:
20.1
שנת הקמה:
1995
רשות:
באר שבע
פרטי קשר
יישוב:
באר שבע
כתובת:
אבן גבירול 32
כתובת למכתבים:
ת.ד. 403, באר שבע
מיקוד:
8410301
טלפון:
08-6480590
פקס:
08-6496811
אתר אינטרנט:
portal.k12.il
מפקח/ת:
יצחק מרק גרינוולד
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
דרום
בעלות:
עירית באר שבע
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2008
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
38
תלמידים:
522
בנים:
0
בנות:
522
כיתות:
26
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 3 0 88 29.3
ב 3 0 85 28.3
ג 5 0 92 18.4
ד 5 0 86 17.2
ה 5 0 90 18.0
ו 5 0 81 16.2
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017