בית ספר אהל משה בנות נתיבות

נתונים כללים לשנה"ל 2022

מחוז
חרדי
רשות
נתיבות
מגזר
יהודי
סוג פיקוח
חרדי
מעמד משפטי
מוכר
סוג חינוך מוסד
רגיל
שכבות לימוד
א - ח
שלבי חינוך
יסודי בלבד
יוח"א
כן
מוטב
מעין החינוך התורני
רפורמה
לא ברפורמה
מנהל/ת
לאה אריה
חמישון טיפוח יסודי
4
עשירון טיפוח יסודי
7
אשכול למ"ס רשות
3
מורים בעלי תואר שני+
8.7%
חציון וותק הוראה
15 שנים
זכאות לתעודה טכנולוגית
0.0%
שילוב חינוך מיוחד
1.8%

עובדי הוראה

0
מורים
23
מורות

תלמידים

0
בנים
222
בנות

תלמידים עולים

1.4%
עולים
98.6%
השאר

תלמידים מצטיינים ומחוננים

יסודי   חט"ב   חט"ע  

התפלגות כיתות

כיתה רגילה   כיתה חינוך מיוחד

תקציב לשנה"ל 2022

תקציב למוסד

3,508,202 ₪
שכר מורים
תשלומים שאינם שכר מורים
תשלומים נוספים קורונה

שכר מורים

2,898,364 ₪
עלות שעות הוראה
2,871,114 ₪
עלות שכר - קורונה
27,250 ₪

תשלומים שאינם שכר מורים

609,838 ₪
שירותי היקף
285,545 ₪
הוצאות אחזקה וחומרים
21,419 ₪
חינוך מיוחד
22,090 ₪
הסעות וליווי
0
התחשבנות רשויות
‎-34,629
רכישות חוזים והקצבות
290,280 ₪
תשלומים נוספים - קורונה
25,133 ₪

עלות כיתה

תקציב ממוצע לכיתה
431,977 ₪

עלות לתלמיד

הוצאה ממוצעת לתלמיד
15,567 ₪

ממוצע תלמידים

ממוצע תלמידים בכיתה רגילה
27.8

מיצ"ב - הישגים לימודיים

עברית ה'

מתמטיקה ה'