כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ח
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
218
כיתות:
8
תלמידים בכיתה:
27.3
שנת הקמה:
1995
רשות:
נתיבות
פרטי קשר
יישוב:
נתיבות
כתובת:
אגוז 12
כתובת למכתבים:
אגוז 12, נתיבות
טלפון:
08-9931811
פקס:
08-9944682
מנהל/ת:
לאה אריה
מפקח/ת:
מרים איפרגן
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מעיין החינוך התורני
בעלות:
מעין החינוך התורני
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
כן
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
0
תלמידים:
218
בנים:
0
בנות:
218
כיתות:
8
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 1 0 25 25.0
ב 1 0 26 26.0
ג 1 0 29 29.0
ד 1 0 30 30.0
ה 1 0 33 33.0
ו 1 0 28 28.0
ז 1 0 27 27.0
ח 1 0 20 20.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017