בית ספר אוצר החיים מעורב באר שבע

נתונים כללים לשנה"ל 2022

מחוז
חרדי
רשות
באר שבע
מגזר
יהודי
סוג פיקוח
חרדי
מעמד משפטי
מוכר
סוג חינוך מוסד
רגיל
שכבות לימוד
א - ח
שלבי חינוך
יסודי בלבד
יוח"א
כן
מוטב
מעין החינוך התורני
רפורמה
לא ברפורמה
מנהל/ת
שרלי רות ספקטור
חמישון טיפוח יסודי
5
עשירון טיפוח יסודי
9
אשכול למ"ס רשות
5
מורים בעלי תואר שני+
33.3%
חציון וותק הוראה
15 שנים
זכאות לתעודה טכנולוגית
0.0%
שילוב חינוך מיוחד
0%

עובדי הוראה

5
מורים
4
מורות

תלמידים

116
בנים
0
בנות

תלמידים עולים

0.0%
עולים
100.0%
השאר

התפלגות כיתות

כיתה רגילה   כיתה חינוך מיוחד

תקציב לשנה"ל 2022

תקציב למוסד

2,461,140 ₪
שכר מורים
תשלומים שאינם שכר מורים
תשלומים נוספים קורונה

שכר מורים

1,993,618 ₪
עלות שעות הוראה
1,971,118 ₪
עלות שכר - קורונה
22,500 ₪

תשלומים שאינם שכר מורים

467,522 ₪
שירותי היקף
294,608 ₪
הוצאות אחזקה וחומרים
11,350 ₪
חינוך מיוחד
14,950 ₪
הסעות וליווי
0
התחשבנות רשויות
‎-68,101
רכישות חוזים והקצבות
182,746 ₪
תשלומים נוספים - קורונה
31,969 ₪

עלות כיתה

תקציב ממוצע לכיתה
437,577 ₪

עלות לתלמיד

הוצאה ממוצעת לתלמיד
20,747 ₪

ממוצע תלמידים

ממוצע תלמידים בכיתה רגילה
14.5

מיצ"ב - הישגים לימודיים

עברית ה'

מתמטיקה ה'