כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ח
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
118
כיתות:
8
תלמידים בכיתה:
14.8
שנת הקמה:
1994
רשות:
באר שבע
פרטי קשר
יישוב:
באר שבע
כתובת:
האיסיים 11
כתובת למכתבים:
באר שבע ת.ד. 4584, באר שבע
מיקוד:
8414402
טלפון:
08-6494704
פקס:
08-6487441
אתר אינטרנט:
portal.k12.il
מנהל/ת:
שרלי רות ספקטור
מפקח/ת:
יוסף בוטבול
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מעיין החינוך התורני
בעלות:
מעין החינוך התורני
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
כן
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
0
תלמידים:
118
בנים:
118
בנות:
0
כיתות:
8
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 1 20 0 20.0
ב 1 15 0 15.0
ג 1 14 0 14.0
ד 1 22 0 22.0
ה 1 12 0 12.0
ו 1 20 0 20.0
ז 1 10 0 10.0
ח 1 5 0 5.0
עדכון אחרון: 28/06/2022, נתוני כיתות: 20/06/2022, נתוני מורים: 20/12/2017