כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
378
כיתות:
11
תלמידים בכיתה:
34.4
שנת הקמה:
1986
רשות:
אשקלון
פרטי קשר
יישוב:
אשקלון
כתובת:
קק"ל 5
כתובת למכתבים:
אשקלון ת.ד. 181, אשקלון
מיקוד:
7810101
טלפון:
08-6750413
פקס:
08-6753542
מנהל/ת:
מירב בן ישי
מפקח/ת:
רות בן ואליד
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
דרום
בעלות:
עירית אשקלון
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2010
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
32
תלמידים:
378
בנים:
162
בנות:
216
כיתות:
11
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 1 17 23 40.0
ב 1 22 17 39.0
ג 2 24 44 34.0
ד 2 32 35 33.5
ה 3 38 51 29.7
ו 2 29 46 37.5
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017