כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
גן - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
323
כיתות:
13
תלמידים בכיתה:
24.8
שנת הקמה:
1982
רשות:
דימונה
פרטי קשר
יישוב:
דימונה
כתובת:
שכ נווה דוד
כתובת למכתבים:
ת.ד. 10, דימונה
מיקוד:
8610001
טלפון:
08-6550020
פקס:
08-6572904
מנהל/ת:
נעמי מרסדס פניאן
מפקח/ת:
דניאלה עמר
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
דרום
בעלות:
עירית דימונה
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
כן
באופק חדש מתאריך:
01/10/2007
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
רצף האוטיזם
כמויות ומספרים
מורים:
30
תלמידים:
323
בנים:
161
בנות:
162
כיתות:
12
כיתות מיוחדות:
1
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 2 25 24 24.5
ב 2 16 26 21.0
ג 2 28 36 32.0
ד 3 36 38 24.7
ה 2 21 20 20.5
ו 2 35 18 26.5
עדכון אחרון: 28/06/2022, נתוני כיתות: 20/06/2022, נתוני מורים: 20/12/2017