כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ח
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי דתי
תלמידים:
268
כיתות:
10
תלמידים בכיתה:
26.8
שנת הקמה:
1982
רשות:
באר שבע
פרטי קשר
יישוב:
באר שבע
כתובת:
אלעזר בן יאיר 19
כתובת למכתבים:
אלעזר בן יאיר 19, באר שבע
מיקוד:
8453805
טלפון:
08-6414187
פקס:
08-6414187
אתר אינטרנט:
portal.k12.il
מנהל/ת:
אילת רחל ויינטרוב
מפקח/ת:
יצחק מרק גרינוולד
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
דרום
בעלות:
עירית באר שבע
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
כן
באופק חדש מתאריך:
01/09/2009
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
25
תלמידים:
268
בנים:
0
בנות:
268
כיתות:
10
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 2 0 46 23.0
ב 1 0 37 37.0
ג 2 0 40 20.0
ד 1 0 33 33.0
ה 1 0 31 31.0
ו 1 0 34 34.0
ז 1 0 26 26.0
ח 1 0 21 21.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017