כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי דתי
תלמידים:
409
כיתות:
15
תלמידים בכיתה:
27.3
שנת הקמה:
1978
רשות:
אופקים
פרטי קשר
יישוב:
אופקים
כתובת:
דרך הטייסים 901
כתובת למכתבים:
ת.ד. 15, אופקים
מיקוד:
8751001
טלפון:
08-9960585
פקס:
08-9961210
מנהל/ת:
ליאורה איפרגן
מפקח/ת:
אביה אסתר וורטנשלג
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
דרום
בעלות:
עירית אופקים
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
כן
באופק חדש מתאריך:
01/10/2007
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
37
תלמידים:
409
בנים:
204
בנות:
205
כיתות:
15
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 3 42 42 28.0
ב 3 38 51 29.7
ג 3 38 43 27.0
ד 3 35 35 23.3
ה 2 27 20 23.5
ו 1 24 14 38.0
בתי ספר דומים בסביבה
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017