כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
358
כיתות:
13
תלמידים בכיתה:
27.5
שנת הקמה:
1977
רשות:
דימונה
פרטי קשר
יישוב:
דימונה
כתובת:
מרחבים
כתובת למכתבים:
דימונה ת.ד. 1000, דימונה
מיקוד:
8610902
טלפון:
08-6553270
פקס:
08-6573886
מנהל/ת:
רחל אוזן
מפקח/ת:
דניאלה עמר
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
דרום
בעלות:
עירית דימונה
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
כן
באופק חדש מתאריך:
01/10/2007
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
ליקויי למידה ר"ב
כמויות ומספרים
מורים:
28
תלמידים:
358
בנים:
194
בנות:
164
כיתות:
12
כיתות מיוחדות:
1
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 2 37 21 29.0
ב 3 33 30 21.0
ג 2 31 25 28.0
ד 2 31 34 32.5
ה 2 34 21 27.5
ו 2 28 33 30.5
עדכון אחרון: 28/06/2022, נתוני כיתות: 20/06/2022, נתוני מורים: 20/12/2017