כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
281
כיתות:
13
תלמידים בכיתה:
21.6
שנת הקמה:
1974
רשות:
ערד
פרטי קשר
יישוב:
ערד
כתובת:
שד חן 49
כתובת למכתבים:
ערד ת.ד. 44, ערד
מיקוד:
8910001
טלפון:
08-9957222
פקס:
08-9950147
אתר אינטרנט:
portal.k12.il
מנהל/ת:
מרים קידר
מפקח/ת:
אילונה סקגיו בורוכוב
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
דרום
בעלות:
עירית ערד
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2008
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
ליקויי למידה ר"ב
רצף האוטיזם
כמויות ומספרים
מורים:
23
תלמידים:
281
בנים:
159
בנות:
122
כיתות:
12
כיתות מיוחדות:
1
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 2 27 22 24.5
ב 2 24 21 22.5
ג 2 26 19 22.5
ד 2 26 26 26.0
ה 2 22 21 21.5
ו 3 34 13 15.7
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017