כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
315
כיתות:
15
תלמידים בכיתה:
21.0
שנת הקמה:
1972
רשות:
אילת
פרטי קשר
יישוב:
אילת
כתובת:
דרך יותם 1
כתובת למכתבים:
דרך יותם 1, אילת
מיקוד:
8851001
טלפון:
08-6372640
פקס:
08-6325232
מנהל/ת:
ארן דולב
מפקח/ת:
עינת חרמוני
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
דרום
בעלות:
עירית אילת
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
כן
באופק חדש מתאריך:
01/09/2008
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
הפרעות התנהגותיות/רגשיות קשות
ליקויי למידה ר"ב
כמויות ומספרים
מורים:
35
תלמידים:
315
בנים:
168
בנות:
147
כיתות:
12
כיתות מיוחדות:
3
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 2 23 26 24.5
ב 2 29 30 29.5
ג 2 25 20 22.5
ד 3 27 30 19.0
ה 2 23 19 21.0
ו 4 41 22 15.8
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017