כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
229
כיתות:
13
תלמידים בכיתה:
17.6
שנת הקמה:
1950
רשות:
דימונה
פרטי קשר
יישוב:
דימונה
כתובת:
המעפיל
כתובת למכתבים:
דימונה ת.ד. 337, דימונה
מיקוד:
8610301
טלפון:
08-6559977
פקס:
08-6573697
מנהל/ת:
נאוה בלול דיין
מפקח/ת:
דניאלה עמר
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
דרום
בעלות:
עירית דימונה
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
כן
באופק חדש מתאריך:
01/10/2007
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
ליקויי למידה ר"ב
כמויות ומספרים
מורים:
20
תלמידים:
229
בנים:
124
בנות:
105
כיתות:
11
כיתות מיוחדות:
2
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 1 12 8 20.0
ב 2 19 19 19.0
ג 2 20 14 17.0
ד 2 17 20 18.5
ה 3 28 27 18.3
ו 3 28 17 15.0
עדכון אחרון: 28/06/2022, נתוני כיתות: 20/06/2022, נתוני מורים: 20/12/2017