כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
גן - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
245
כיתות:
12
תלמידים בכיתה:
20.4
שנת הקמה:
1950
רשות:
דימונה
פרטי קשר
יישוב:
דימונה
כתובת:
העצמאות 52
כתובת למכתבים:
ת.ד. 66, דימונה
מיקוד:
8610001
טלפון:
08-6553803
פקס:
08-6573892
מנהל/ת:
רונית היררי
מפקח/ת:
דניאלה עמר
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
דרום
בעלות:
עירית דימונה
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
כן
באופק חדש מתאריך:
01/10/2007
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
ליקויי למידה ר"ב
כמויות ומספרים
מורים:
27
תלמידים:
245
בנים:
129
בנות:
116
כיתות:
11
כיתות מיוחדות:
1
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 2 18 25 21.5
ב 2 20 18 19.0
ג 3 26 17 14.3
ד 2 22 19 20.5
ה 1 19 15 34.0
ו 2 24 22 23.0
עדכון אחרון: 28/06/2022, נתוני כיתות: 20/06/2022, נתוני מורים: 20/12/2017