כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי דתי
תלמידים:
222
כיתות:
12
תלמידים בכיתה:
18.5
שנת הקמה:
1950
רשות:
באר שבע
פרטי קשר
יישוב:
באר שבע
כתובת:
אברהם אבינו 93
כתובת למכתבים:
באר שבע ת.ד. 153, באר שבע
מיקוד:
8410101
טלפון:
08-6494639
פקס:
08-6494639
אתר אינטרנט:
portal.k12.il
מנהל/ת:
יורם רוש
מפקח/ת:
יצחק מרק גרינוולד
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
דרום
בעלות:
עירית באר שבע
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
כן
באופק חדש מתאריך:
01/09/2008
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
31
תלמידים:
222
בנים:
104
בנות:
118
כיתות:
12
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 2 18 12 15.0
ב 2 21 19 20.0
ג 2 17 25 21.0
ד 2 20 22 21.0
ה 2 12 16 14.0
ו 2 16 24 20.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017