כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
475
כיתות:
18
תלמידים בכיתה:
26.4
שנת הקמה:
1950
רשות:
דימונה
פרטי קשר
יישוב:
דימונה
כתובת:
הגפן 4
כתובת למכתבים:
דימונה ת.ד. 31, דימונה
מיקוד:
8610001
טלפון:
08-6559316
פקס:
08-6573705
אתר אינטרנט:
di.sisma.org.il
מנהל/ת:
ימית אסתר קוריאה
מפקח/ת:
דניאלה עמר
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
דרום
בעלות:
עירית דימונה
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
כן
באופק חדש מתאריך:
01/10/2007
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
ליקויי למידה ר"ב
כמויות ומספרים
מורים:
37
תלמידים:
475
בנים:
260
בנות:
215
כיתות:
17
כיתות מיוחדות:
1
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 4 41 38 19.8
ב 3 49 35 28.0
ג 3 48 44 30.7
ד 3 45 45 30.0
ה 3 41 27 22.7
ו 2 36 26 31.0
עדכון אחרון: 28/06/2022, נתוני כיתות: 20/06/2022, נתוני מורים: 20/12/2017