כללי
סוג:
חטיבה עליונה
כיתות:
ט - יד
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
154
כיתות:
13
תלמידים בכיתה:
11.8
שנת הקמה:
2014
רשות:
תל אביב-יפו
פרטי קשר
יישוב:
תל אביב - יפו
כתובת:
דרך בגין 130
כתובת למכתבים:
ת.ד. 7311, תל אביב - יפו
מיקוד:
6107201
טלפון:
03-5627231
פקס:
03-5613725
מנהל/ת:
מרים מירי זכריה
מפקח/ת:
אסנת אייל
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
תל אביב
בעלות:
רשת עמל
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/09/2016
כמויות ומספרים
מורים:
27
תלמידים:
154
בנים:
126
בנות:
28
כיתות:
13
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ט 1 5 2 7.0
י 3 25 9 11.3
יא 4 35 11 11.5
יב 3 35 6 13.7
יג 1 13 0 13.0
יד 1 13 0 13.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017