כללי
סוג:
חטיבה עליונה
כיתות:
ט - יד
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
99
כיתות:
10
תלמידים בכיתה:
9.9
שנת הקמה:
2014
רשות:
תל אביב-יפו
פרטי קשר
יישוב:
תל אביב - יפו
כתובת:
דרך בגין 130
כתובת למכתבים:
ת.ד. 7311, תל אביב - יפו
מיקוד:
61072
טלפון:
03-5627231
טלפון נוסף:
054-9933234
פקס:
03-5613725
מנהל/ת:
נחמה שני
מפקח/ת:
אסנת אייל
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
תל אביב
בעלות:
רשת עמל
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/09/2016
עדכון אחרון: 21/09/2018, נתוני כיתות: 14/09/2018, נתוני מורים: 20/12/2016