כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ח
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי דתי
תלמידים:
195
כיתות:
8
תלמידים בכיתה:
24.4
שנת הקמה:
2014
רשות:
קרית גת
פרטי קשר
יישוב:
קרית גת
כתובת:
רחבת ירמיהו 3
כתובת למכתבים:
רחבת ירמיהו 3, קרית גת
טלפון:
08-9164743
פקס:
08-9164748
מנהל/ת:
יובל חבקין
מפקח/ת:
דורית קליין
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
דרום
בעלות:
עירית קרית גת
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
כן
באופק חדש מתאריך:
01/09/2014
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
16
תלמידים:
195
בנים:
195
בנות:
0
כיתות:
8
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 1 26 0 26.0
ב 1 29 0 29.0
ג 1 26 0 26.0
ד 1 18 0 18.0
ה 1 22 0 22.0
ו 1 25 0 25.0
ז 1 24 0 24.0
ח 1 25 0 25.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017