כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ח
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
105
כיתות:
8
תלמידים בכיתה:
13.1
שנת הקמה:
2013
רשות:
ערד
פרטי קשר
יישוב:
ערד
כתובת:
שאול המלך
כתובת למכתבים:
שאול המלך, ערד
מיקוד:
8902900
טלפון:
08-9953038
טלפון נוסף:
054-6659770
פקס:
08-9953038
מנהל/ת:
צלה סלפוצ'ניק
מפקח/ת:
אסתר בינדר
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
ממלכתי חרדי
בעלות:
עירית ערד
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2013
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
16
תלמידים:
105
בנים:
0
בנות:
105
כיתות:
8
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 1 0 13 13.0
ב 1 0 21 21.0
ג 1 0 15 15.0
ד 1 0 12 12.0
ה 1 0 12 12.0
ו 1 0 14 14.0
ז 1 0 11 11.0
ח 1 0 7 7.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017