כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ח
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
102
כיתות:
8
תלמידים בכיתה:
12.8
שנת הקמה:
2013
רשות:
ערד
פרטי קשר
יישוב:
ערד
כתובת:
שאול המלך
כתובת למכתבים:
שאול המלך, ערד
טלפון:
08-9953038
טלפון נוסף:
054-6659770
פקס:
08-9953038
מנהל/ת:
חנה מנדלזון
מפקח/ת:
אסתר בינדר
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
ממלכתי חרדי
בעלות:
עירית ערד
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2013
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
19
תלמידים:
102
בנים:
0
בנות:
102
כיתות:
8
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 1 0 11 11.0
ב 1 0 11 11.0
ג 1 0 13 13.0
ד 1 0 14 14.0
ה 1 0 12 12.0
ו 1 0 8 8.0
ז 1 0 20 20.0
ח 1 0 13 13.0
עדכון אחרון: 21/09/2018, נתוני כיתות: 14/09/2018, נתוני מורים: 20/12/2016