כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ח
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי דתי
תלמידים:
211
כיתות:
8
תלמידים בכיתה:
26.4
שנת הקמה:
1950
רשות:
קרית גת
פרטי קשר
יישוב:
קרית גת
כתובת:
רחבת ירמיהו 3
כתובת למכתבים:
קרית גת ת.ד. 502, קרית גת
מיקוד:
8210401
טלפון:
08-6881296
פקס:
08-6810736
מנהל/ת:
חנה פרסמן
מפקח/ת:
דורית קליין
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
דרום
בעלות:
עירית קרית גת
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
כן
באופק חדש מתאריך:
01/09/2010
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
19
תלמידים:
211
בנים:
0
בנות:
211
כיתות:
8
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 1 0 22 22.0
ב 1 0 30 30.0
ג 1 0 29 29.0
ד 1 0 27 27.0
ה 1 0 32 32.0
ו 1 0 25 25.0
ז 1 0 25 25.0
ח 1 0 21 21.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017