כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ח
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
221
כיתות:
10
תלמידים בכיתה:
22.1
שנת הקמה:
2013
רשות:
אשדוד
פרטי קשר
יישוב:
אשדוד
כתובת:
יוחנן בן זכאי 6
כתובת למכתבים:
יוחנן בן זכאי 6, אשדוד
טלפון:
08-8641973
פקס:
08-9560360
מנהל/ת:
מאיר בן זקן
מפקח/ת:
ורדה בן תקוה
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מעיין החינוך התורני
בעלות:
מעין החינוך התורני
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
0
תלמידים:
221
בנים:
0
בנות:
221
כיתות:
10
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 2 0 48 24.0
ב 2 0 47 23.5
ג 1 0 30 30.0
ד 1 0 23 23.0
ה 1 0 22 22.0
ו 1 0 22 22.0
ז 1 0 12 12.0
ח 1 0 17 17.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017