כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
236
כיתות:
12
תלמידים בכיתה:
19.7
שנת הקמה:
2012
רשות:
דימונה
פרטי קשר
יישוב:
דימונה
כתובת:
כובשי אילת 2
כתובת למכתבים:
כובשי אילת 2, דימונה
מיקוד:
8603202
טלפון:
08-6467298
פקס:
08-6467602
מנהל/ת:
שולי לוק
מפקח/ת:
דניאלה עמר
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
דרום
בעלות:
עירית דימונה
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
כן
באופק חדש מתאריך:
01/09/2012
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
רצף האוטיזם
כמויות ומספרים
מורים:
26
תלמידים:
236
בנים:
131
בנות:
105
כיתות:
10
כיתות מיוחדות:
2
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 3 34 19 17.7
ב 3 24 27 17.0
ג 2 28 8 18.0
ד 2 22 17 19.5
ה 1 8 16 24.0
ו 1 15 18 33.0
עדכון אחרון: 28/06/2022, נתוני כיתות: 20/06/2022, נתוני מורים: 20/12/2017