כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
569
כיתות:
19
תלמידים בכיתה:
29.9
שנת הקמה:
2015
רשות:
תל שבע
פרטי קשר
יישוב:
תל שבע
כתובת:
שכ 1
כתובת למכתבים:
שכ 1, תל שבע
מיקוד:
8495000
טלפון:
08-6666666
מנהל/ת:
מחמד אבו עסא
מפקח/ת:
סלימאן עמור
פרטים נוספים
מגזר:
בדואי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
דרום
בעלות:
מ. מקומית תל שבע
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
כן
באופק חדש מתאריך:
01/09/2015
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
44
תלמידים:
569
בנים:
284
בנות:
285
כיתות:
19
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 4 52 47 24.8
ב 3 46 45 30.3
ג 3 50 48 32.7
ד 3 45 57 34.0
ה 3 48 48 32.0
ו 3 43 40 27.7
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017