כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי דתי
תלמידים:
459
כיתות:
21
תלמידים בכיתה:
21.9
שנת הקמה:
1950
רשות:
באר שבע
פרטי קשר
יישוב:
באר שבע
כתובת:
קדושי בגדד 1
כתובת למכתבים:
באר שבע ת.ד. 3026, באר שבע
מיקוד:
8413001
טלפון:
08-6423310
פקס:
08-6424287
אתר אינטרנט:
portal.k12.il
מנהל/ת:
אלירן נחום
מפקח/ת:
יצחק מרק גרינוולד
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
דרום
בעלות:
עירית באר שבע
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2009
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
ליקויי למידה ר"ב
כמויות ומספרים
מורים:
40
תלמידים:
459
בנים:
272
בנות:
187
כיתות:
18
כיתות מיוחדות:
3
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 3 51 31 27.3
ב 4 61 43 26.0
ג 5 45 35 16.0
ד 2 33 22 27.5
ה 3 38 23 20.3
ו 4 44 33 19.3
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017