כללי
סוג:
יסודי, חטיבה עליונה
כיתות:
א - יב
סוג חינוך:
מיוחד
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
100
כיתות:
13
תלמידים בכיתה:
7.7
שנת הקמה:
2015
רשות:
נווה מדבר
פרטי קשר
יישוב:
אבו קרינאת (יישוב)
כתובת:
אבו קרינאת (יישוב
כתובת למכתבים:
ת.ד. 1957, דימונה
מיקוד:
8611901
טלפון:
08-9173310
פקס:
08-9173312
מנהל/ת:
ראזי אבו עשיבה
מפקח/ת:
אסמעיל אבו עגאג
פרטים נוספים
מגזר:
בדואי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
דרום
בעלות:
מ. אזורית נוה מדבר
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2015
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
מוגבלות בינונית מורכבת
מוגבלות קשה/עמוק/סעודי
מוגבלות שכלית בינונית
כמויות ומספרים
מורים:
27
תלמידים:
100
בנים:
51
בנות:
49
כיתות מיוחדות:
13
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ב 2 9 7 8.0
ג 2 7 8 7.5
ד 1 4 4 8.0
ה 1 4 5 9.0
ו 1 6 1 7.0
ז 1 4 4 8.0
ט 1 3 5 8.0
יא 2 4 10 7.0
יב 2 10 5 7.5
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017