בית ספר אוטיסטים חורה

נתונים כללים לשנה"ל 2022

מחוז
דרום
רשות
חורה
מגזר
בדואי
סוג פיקוח
ממלכתי
מעמד משפטי
רשמי
סוג חינוך מוסד
מיוחד
שכבות לימוד
א - יב
שלבי חינוך
יסודי חט"ב ועליונה
יוח"א
לא
מוטב
מ. מקומית חורה
רפורמה
אופק חדש
אשכול למ"ס רשות
1
מורים בעלי תואר שני+
34.0%
חציון וותק הוראה
8 שנים
בחינוך טכנולוגי
0.0%
שילוב חינוך מיוחד
100%
כתובת
חורה, חורה
טלפון
08-6345581
מנהל/ת
דאהר עסיבי
מפקח/ת
אסמעיל אבו עגאג

עובדי הוראה

12
מורים
35
מורות

תלמידים

74
בנים
20
בנות

התפלגות כיתות

כיתה רגילה   כיתה חינוך מיוחד

תקציב לשנה"ל 2022

תקציב למוסד

14,713,962 ₪
שכר מורים
תשלומים שאינם שכר מורים
תשלומים נוספים קורונה

שכר מורים

10,907,982 ₪
עלות שעות הוראה
10,907,982 ₪
עלות שכר - קורונה
0 ₪

תשלומים שאינם שכר מורים

3,805,980 ₪
שירותי היקף
2,733,405 ₪
הוצאות אחזקה וחומרים
23,198 ₪
חינוך מיוחד
940,616 ₪
הסעות וליווי
0
התחשבנות רשויות
‎-1,840
רכישות חוזים והקצבות
48,232 ₪
תשלומים נוספים - קורונה
62,369 ₪

עלות כיתה

תקציב ממוצע לכיתה
976,773 ₪

עלות לתלמיד

הוצאה ממוצעת לתלמיד
155,868 ₪

ממוצע תלמידים

ממוצע תלמידים בכיתה רגילה
6.3