כללי
סוג:
יסודי, חטיבת ביניים, חטיבה עליונה
כיתות:
א - יב
סוג חינוך:
מיוחד
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
75
כיתות:
13
תלמידים בכיתה:
5.8
שנת הקמה:
2010
רשות:
חורה
פרטי קשר
יישוב:
חורה
כתובת:
חורה
כתובת למכתבים:
חורה ת.ד. 1118, חורה
טלפון:
08-6345581
פקס:
08-6345582
מנהל/ת:
דאהר עסיבי
מפקח/ת:
אסמעיל אבו עגאג
פרטים נוספים
מגזר:
בדואי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
דרום
בעלות:
מ. מקומית חורה
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2013
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
רצף האוטיזם
כמויות ומספרים
מורים:
44
תלמידים:
75
בנים:
60
בנות:
15
כיתות מיוחדות:
13
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 1 4 2 6.0
ב 1 4 2 6.0
ג 1 3 3 6.0
ד 1 5 1 6.0
ה 3 14 3 5.7
ו 2 10 1 5.5
ז 1 6 1 7.0
ט 2 9 1 5.0
יא 1 5 1 6.0
בתי ספר דומים בסביבה
עדכון אחרון: 09/09/2019, נתוני כיתות: 02/09/2019, נתוני מורים: 20/12/2017