כללי
סוג:
חטיבת ביניים, חטיבה עליונה
כיתות:
ז - יב
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
749
כיתות:
29
תלמידים בכיתה:
25.8
שנת הקמה:
2012
רשות:
כסיפה
פרטי קשר
יישוב:
כסיפה
כתובת:
כסיפה
כתובת למכתבים:
ת.ד. 1494, ערד
מיקוד:
8911401
טלפון:
08-6225901
טלפון נוסף:
08-6864586
פקס:
08-6864583
מנהל/ת:
ז'האד אלעמור
מפקח/ת:
סאלם אלקרינאוי
יישוב:
כסיפה
כתובת:
כסיפה
כתובת למכתבים:
ת.ד. 873, ערד
מיקוד:
8910702
טלפון:
08-6864580
פקס:
08-6864583
מנהל/ת:
חליל דהאבשה
מפקח/ת:
סאלם אלקרינאוי
פרטים נוספים
מגזר:
בדואי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
דרום
בעלות:
רשת אורט
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2012
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/09/2014
כיתות חינוך מיוחד:
ליקויי למידה ר"ב
כמויות ומספרים
מורים:
78
תלמידים:
749
בנים:
400
בנות:
349
כיתות:
28
כיתות מיוחדות:
1
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ז 5 67 81 29.6
ח 4 74 51 31.3
ט 6 71 71 23.7
י 4 56 44 25.0
יא 5 84 48 26.4
יב 5 48 54 20.4
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017