כללי
סוג:
חטיבת ביניים, חטיבה עליונה
כיתות:
ז - יא
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי דתי
תלמידים:
84
כיתות:
4
תלמידים בכיתה:
21.0
שנת הקמה:
2019
רשות:
הר חברון
פרטי קשר
יישוב:
שמעה
כתובת:
שמעה
כתובת למכתבים:
סנסנה, סנסנה
מיקוד:
8533400
טלפון:
08-6637757
טלפון נוסף:
052-6070079
פקס:
08-6183110
מנהל/ת:
מרים גרבובסקי
מפקח/ת:
דורית וסרצוג
יישוב:
שמעה
כתובת:
שמעה
כתובת למכתבים:
סנסנה, סנסנה
מיקוד:
8533400
טלפון:
08-6637757
טלפון נוסף:
052-6070079
פקס:
08-6183110
מנהל/ת:
מלכה ויסמן
מפקח/ת:
דורית וסרצוג
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
חינוך התישבותי
בעלות:
"צביה" תיכון תורנית לבנות
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2019
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/09/2020
כמויות ומספרים
מורים:
11
תלמידים:
84
בנים:
0
בנות:
84
כיתות:
4
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ז 1 0 26 26.0
ח 1 0 28 28.0
ט 1 0 16 16.0
יא 1 0 14 14.0
עדכון אחרון: 27/02/2022, נתוני כיתות: 20/02/2022, נתוני מורים: 20/12/2017