בית ספר אולפנא הר חברון שמעה

נתונים כללים לשנה"ל 2022

מחוז
חינוך התישבותי
רשות
הר חברון
מגזר
יהודי
סוג פיקוח
ממלכתי דתי
מעמד משפטי
רשמי
סוג חינוך מוסד
רגיל
שכבות לימוד
ז - יא
שלבי חינוך
חט"ב ועליונה
יוח"א
לא
מוטב
צביה רשת חינוכית תורנית
רפורמה
עוז לתמורה, אופק חדש
מנהל/ת
מלכה ויסמן
חמישון טיפוח חט"ב
2
חמישון טיפוח חט"ע
2
עשירון טיפוח חט"ב
4
עשירון טיפוח חט"ע
3
אשכול למ"ס רשות
5
מורים בעלי תואר שני+
50.0%
חציון וותק הוראה
10.5 שנים
בחינוך טכנולוגי
0.0%
זכאות לתעודה טכנולוגית
0.0%
שילוב חינוך מיוחד
4.2%

עובדי הוראה

1
מורים
19
מורות

תלמידים

0
בנים
72
בנות

תלמידים עולים

0.0%
עולים
100.0%
השאר

תלמידים מצטיינים ומחוננים

יסודי   חט"ב   חט"ע  

התפלגות כיתות

כיתה רגילה   כיתה חינוך מיוחד

תקציב לשנה"ל 2022

תקציב למוסד

3,004,018 ₪
שכר מורים
תשלומים שאינם שכר מורים
תשלומים נוספים קורונה

שכר מורים

2,737,167 ₪
עלות שעות הוראה
2,734,667 ₪
עלות שכר - קורונה
2,500 ₪

תשלומים שאינם שכר מורים

266,851 ₪
שירותי היקף
125,600 ₪
הוצאות אחזקה וחומרים
7,279 ₪
חינוך מיוחד
8,409 ₪
הסעות וליווי
0
התחשבנות רשויות
‎-4,500
רכישות חוזים והקצבות
74,925 ₪
תשלומים נוספים - קורונה
55,138 ₪

עלות כיתה

תקציב ממוצע לכיתה
982,127 ₪

עלות לתלמיד

הוצאה ממוצעת לתלמיד
40,922 ₪

ממוצע תלמידים

ממוצע תלמידים בכיתה רגילה
24.0