כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ח
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
212
כיתות:
9
תלמידים בכיתה:
23.6
שנת הקמה:
2017
רשות:
נתניה
פרטי קשר
יישוב:
נתניה
כתובת:
יחזקאל 15
כתובת למכתבים:
יחזקאל 15, נתניה
מיקוד:
4233320
טלפון:
09-9612404
מנהל/ת:
אודליה קריאף
מפקח/ת:
אסתר בינדר
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
ממלכתי חרדי
בעלות:
עירית נתניה
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2017
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
ליקויי למידה ר"ב
כמויות ומספרים
מורים:
19
תלמידים:
212
בנים:
0
בנות:
212
כיתות:
8
כיתות מיוחדות:
1
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 1 0 30 30.0
ב 1 0 26 26.0
ג 1 0 24 24.0
ד 1 0 30 30.0
ה 1 0 27 27.0
ו 2 0 31 15.5
ז 1 0 29 29.0
ח 1 0 15 15.0
עדכון אחרון: 27/02/2022, נתוני כיתות: 20/02/2022, נתוני מורים: 20/12/2017