כללי
סוג:
חטיבה עליונה
כיתות:
ט - יד
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
226
כיתות:
12
תלמידים בכיתה:
18.8
שנת הקמה:
2013
רשות:
שפרעם
פרטי קשר
יישוב:
שפרעם
כתובת:
שפרעם
כתובת למכתבים:
שפרעם ת.ד. 1053, שפרעם
מיקוד:
2020019
טלפון:
04-6611111
טלפון נוסף:
04-6444251
פקס:
04-6444219
מנהל/ת:
האיל עזי
מפקח/ת:
ח'אלד חג'אזי
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
צפון
בעלות:
עירית שפרעם
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/09/2014
כמויות ומספרים
מורים:
40
תלמידים:
226
בנים:
219
בנות:
7
כיתות:
12
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ט 1 24 1 25.0
י 4 72 2 18.5
יא 3 55 0 18.3
יב 4 68 4 18.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017