כללי
סוג:
חטיבה עליונה
כיתות:
ט - יד
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי דתי
תלמידים:
84
כיתות:
5
תלמידים בכיתה:
16.8
שנת הקמה:
1951
רשות:
בני ברק
פרטי קשר
יישוב:
בני ברק
כתובת:
גניחובסקי 8
כתובת למכתבים:
גניחובסקי 8, בני ברק
מיקוד:
51243
טלפון:
03-6190488
פקס:
03-6190331
מנהל/ת:
חנה צפורה טסלר
מפקח/ת:
דלילה כהן
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
תל אביב
בעלות:
רשת אורט
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/09/2016
כמויות ומספרים
מורים:
21
תלמידים:
84
בנים:
0
בנות:
84
כיתות:
5
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
י 2 0 27 13.5
יא 1 0 24 24.0
יב 2 0 33 16.5
עדכון אחרון: 09/09/2019, נתוני כיתות: 02/09/2019, נתוני מורים: 20/12/2017