כללי
סוג:
חטיבה עליונה
כיתות:
ט - יד
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
705
כיתות:
25
תלמידים בכיתה:
28.2
שנת הקמה:
1948
רשות:
תל אביב-יפו
פרטי קשר
יישוב:
תל אביב - יפו
כתובת:
קבוץ גלויות 150
כתובת למכתבים:
קבוץ גלויות 150, תל אביב - יפו
טלפון:
03-6835393
טלפון נוסף:
03-6823432
פקס:
03-6828543
מנהל/ת:
שרית מלמד
מפקח/ת:
אסנת אייל
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
תל אביב
בעלות:
רשת עמל
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
מלא
בעוז לתמורה מתאריך:
01/09/2016
כמויות ומספרים
מורים:
71
תלמידים:
705
בנים:
538
בנות:
167
כיתות:
25
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ט 4 72 31 25.8
י 5 117 43 32.0
יא 5 109 39 29.6
יב 5 111 36 29.4
יג 3 75 11 28.7
יד 3 54 7 20.3
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017