גן 01 -ברכת שמואל, ירושלים

  כללי
סוג:
גן ילדים
כיתות:
גן
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
42
כיתות:
1
תלמידים בכיתה:
42.0
שנת הקמה:
2022
רשות:
ירושלים
  פרטי קשר
יישוב:
ירושלים
כתובת:
ראשון לציון 7
טלפון:
02-5371821
מפקח/ת:
פרידה קופשיץ
  פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
תאגיד:
כן
יחידת דיווח:
מוכרים
בעלות:
מהות מפעלי הוראה והרבצת תורה
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
  כמויות ומספרים
מורים:
0
תלמידים:
42
בנים:
42
בנות:
0
כיתות:
1
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
גן 1 42 0 42.0
עדכון אחרון: 7.9.2023, נתוני כיתות: 31.8.2023, נתוני מורים: 20.12.2017