כללי
סוג:
גן ילדים
כיתות:
גן
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
14
כיתות:
1
תלמידים בכיתה:
14.0
שנת הקמה:
2015
רשות:
מטה בנימין
פרטי קשר
יישוב:
גבע בנימין
כתובת:
שד אדם
טלפון:
02-6569565
מפקח/ת:
שרה דבורה ברברמן
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
תאגיד:
כן
יחידת דיווח:
מוכרים
בעלות:
אור פנחס אדם
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
0
תלמידים:
14
בנים:
14
בנות:
0
כיתות:
1
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
גן 1 14 0 14.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017