כללי
סוג:
גן ילדים
כיתות:
גן
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
30
כיתות:
1
תלמידים בכיתה:
30.0
שנת הקמה:
2015
רשות:
עין מאה'ל
פרטי קשר
יישוב:
עין מאהל
כתובת:
עין מאהל
מיקוד:
17902
טלפון:
04-6082658
מפקח/ת:
נג'אח עומר
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
תאגיד:
כן
יחידת דיווח:
מוכרים-לא חרדי
בעלות:
גמעיית אלרבאט
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
0
תלמידים:
30
בנים:
15
בנות:
15
כיתות:
1
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
גן 1 15 15 30.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017