כללי
סוג:
גן ילדים
כיתות:
גן
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
32
כיתות:
1
תלמידים בכיתה:
32.0
שנת הקמה:
2015
רשות:
גוש עציון
פרטי קשר
יישוב:
ראש צורים
כתובת:
ראש צורים 1
מיקוד:
90938
טלפון:
02-9917144
מפקח/ת:
אפרת בן חמו
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
תאגיד:
כן
יחידת דיווח:
מוכרים
בעלות:
תלמוד תורה דרך האבות
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
0
תלמידים:
32
בנים:
32
בנות:
0
כיתות:
1
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
גן 1 32 0 32.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017