גן 01 -גני ג'בל סיך, עין מאהל

  כללי
סוג:
גן ילדים
כיתות:
גן
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
35
כיתות:
1
תלמידים בכיתה:
35.0
שנת הקמה:
2015
רשות:
עין מאה'ל
  פרטי קשר
יישוב:
עין מאהל
כתובת:
עין מאהל
טלפון:
04-6568412
מפקח/ת:
נג'אח עומר
  פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
תאגיד:
כן
יחידת דיווח:
מוכרים-לא חרדי
בעלות:
ג'בל סיך לחינוך ורווחה בע"מ
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
  כמויות ומספרים
מורים:
0
תלמידים:
35
בנים:
21
בנות:
14
כיתות:
1
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
גן 1 21 14 35.0
עדכון אחרון: 7.9.2023, נתוני כיתות: 31.8.2023, נתוני מורים: 20.12.2017